AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H Şenol Atakan, 2. Başkan Dr. Serkan Kalınomuz, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanı Dr. Murat Ağırtaş ve Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Osman Topaç ile beş saate yakın görüşmelerde bulundular.

 

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H Şenol Atakan, Aile Hekimlerinin uygulamalar sırasında sahada yaşadığı sorunlar ve çözümleri üzerinde görüşler ve çözüm önerileri aktarıldığını açıkladı. Atakan,  Sağlıkta şiddet yasa önerisinin son durumu, bu konudaki hassasiyetleri ve çözüm önerilerinin yer aldığı görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

 

“Aşı reddiyle alakalı mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, çözüm önerilerimizi ve Meclise bu konu hakkındaki yasa tasarımızı sunduğumuzu aşıların kanunen zorunlu hale getirilmesinin toplum sağlına olan katkısı iletilmiştir

 

Çıkarılması düşünülen ve hemen hemen üç senedir ha çıktı ha çıkacak denen yeni Ödeme ve Sözleşme yönetmeliğindeki isteklerimiz ve şerhlerimiz tekrar hatırlatılmıştır.

 

Gereksiz Sağlık Raporlarının bizlerden alınması gerektiği ve bu konu hakkında Bakanlığın yapmayı planladığı düzenlemenin bir an önce bizim isteklerimiz doğrultusunda hayata geçirilmemesinin önemi vurgulanmıştır. Hali hazırda Bakanlıkça ifade edilen sayısı 273 e ulaşan raporların Aile hekimliğindeki Şiddetin en önemli sebeplerinden olduğu yine ifade edilmiştir.

İkinci 100 gün planlamasında Aile Hekimliği uygulamamalarıyla alakalı bizim aleyhimizde sürpriz bir şey çıkmaması varsa bir planın bizlerle paylaşılması ve bakanlıkla beraber AHEF in bir çalışma yapmasının daha uygun olacağı kendilerine iletilmiştir.

Ülke genelinde yapılan, yapımı devam eden ASM' lerin bitirilmesi ve bakın onarımlarının ödenek kesintisine uğramaması ifade edilmiştir.

Yanımızda çalıştırdığımız personeller için de İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin, Sağlık Müdürlükleri tarafından verilmesi talebimiz iletilmiştir.

 

Resmi ve özel hastanelerde yapılan aşıların sisteme girilmemesinden kaynaklanan mağduriyetimizin giderilmesi adına resmi ve özel hastanelere genel bir yazı yazılması ve hastane otomasyon sistemlerinin USS ye entegrasyonun sağlanması, yapılan aşıların sisteme mutlaka girilmesinin sağlanması ve USS deki performans aralığında yapılması için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanarak hastanelerin bu sisteme entegrasyonun sağlanması istenmiştir. Bu konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılarak uymayan kuruluşlara yaptırım getirilmesi ifade edilmiştir.

 

Entegre hastanelerindeki defin nöbeti ücreti haksızlığının giderilmesi gerektiğini ayrıca nöbet izni de dâhil olmak üzere arkadaşlarımızın insan haklarına aykırı çalışma süresi şartlarının düzeltilmesi gerektiğinin altı çizilerek ve bu konuda acilen çözüm üretilmesi gerekliliği tekrar iletilmiştir.

 

Check up uygulaması konusunda görüşlerimiz tekrar vurgulanmış ve tamamen bununla ilgili yazının geri çekilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Aile Sağlığı elemanlarının eksikliği için acilen gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve en azından daha önce yapıldığı üzere eksik olan iller için atama yapılması istenmiştir.

 

Aşı temininde yaşanan sıkıntılar iletilmiştir.