Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İHD Hatay Şube Başkanı Servet Üstün Akbaba, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yoluyla ihraçların; sağlıklı ve şeffaf bir hukuki süreç işletilmediği için hukuki olmadığının altını çizdi.

 

Güvenlik soruşturmalarının adalet ilkesine aykırı ve ağır hak ihlali olduğunu ifade eden Akbaba, "Hal böyle iken bu ağır ihlalin mağduru olan hekimlerin SGK ile anlaşması olan hastanelerde çalışmalarının önünü kapatılması bu insanları sosyal ölüme terk etmek demektir. Çoğunun hakkında soruşturma dahi açılmamış hekimlerin birden fazla cezaya ömür boyu çarptırılıyor olması yasal olsa bile hukuki değildir, meşru değildir.  Hakların sistematik olarak ihlal edildiği bu politikanın terk edilmesi, bütün iş ve işleyişlerin adalet ölçüsüne ve hukuka uygun olarak yürütülmesi, birlikte yaşamı ortadan kaldıracak politikalar yerine uzlaşı ve birlikteliği güçlendirecek bir siyaset yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.