2004 yılında çıkarılan ve eksik olarak tanımladığı Hayvanları Koruma Kanunu’nun tam anlamıyla uygulanmadığını ileri süren başkan Mine Altay;“ İlgili yasa,sahipsiz sokak hayvanlarının nüfusunun kontrol altına alınması amacıyla kısırlaştırma gibi bilimsel yolla yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını hükme bağlamasına rağmen , belediyelerin büyük çoğunluğu kısırlaştırma yapılmadığından ötürü sayıları artan hayvanları vatandaştan şikayet geldikçe öldürme yolunu seçmiştir. Bu bağlamda milletvekillerimizden hayvanları ve doğayı koruma konusunda kapsamlı, bağlayıcı ve cezai hükümler içeren kapsamlı bir kanunu hazırlayıp yürürlüğe geçirmelerini, insani ve vicdani boyutta tüm yasal tedbirlerin alınması noktasında destek olup söz vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

 

 Barınakta bakılan kedileri kucaklarına alan hayvan severler onlarla tek tek ilgilendi.