Festivalde, uzun metraj, belgesel ve kısa film finalistleri yarışacak. Festival filmleri özel gösterimlerle festivalin de Antakya 6.Uluslararası Film Festivali’nin Ana Jüri Başkanlığını Marmara Üniversitesi Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semir Aslanyürek üstlendi.

 

Türk Sineması’nın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlayan festival’in yerel halkın sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve sanatçıların eserleri buluşması, sinemanın yaygınlaşması ve Türk sinemasının yeni filmler  üretmesi  ve eserlerin seyirci ile buluşması açısından büyük önem taşıyor.Antakya 6.Uluslararası Film Festivali bu sene dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri olan, “Birlikte Yaşamak” olgusunu ele alıyor.

 

Farklı Kültürel kimlikleri olan değişik gurupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Ansam Kültür Derneği Başkan’ı Mehmet Oflazoğlu;“Her kültür, kendi içinde diğerleriyle eşit ölçüde değerlidir. Bu nedenle herkes birbirini hiçbir sınır koymaksızın karşılıklı kabul edip tanımalıdır” dedi.

 

İnsanın  toplumsal bir varlık olduğunu vurgulayan Başkan Oflazoğlu, insan başka insanlar ile bir arada yaşarsa kimlik ve kişilik sahibi olacağını söyledi.Film festivallerinin insanların duygu ve düşüncelerinin sonucunda ortaya çıkan filmlerin fiilen ortaya çıkan değerler olduğunu belirten Oflazoğlu ; “Sanat ve sinema bu dostluk ve barışın aracı olmalıdır.” şeklinde konuştu.