ECO SCHOOLS programına katılan Bahçeşehir Koleji öğrencileri ziyaret ettikleri Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu’dan ilçede yapılan çevre temizlik ve çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

 

Bahçeşehir Koleji Müdürü Mustafa Uçan ve Proje Koordinatör Öğretmeni Aysun Taşkapan’ın da bulunduğu ziyarette öğrenciler çöp, atık, geri dönüşüm, enerji, su, biyolojik çeşitlilik, tüketim alışkanlıkları, ulaşım,  sağlıklı yaşam gibi soruları Belediye Başkanı Adnan Vurucu’ya yöneltti.

 

İskenderun Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerimize çevre bilincini, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uluslararası bir proje olan ECO SCHOOLS programına katıldıklarını belirten proje koordinatörü Aysun Taşkapan, “Bu program sonunda hedefimiz Eco Schools bayrağı olan yeşil bayrağı okulumuza kazandırmaktır. Bu kapsamda okulumuz öğrencilerinden oluşturduğumuz bir grup öğrenci ile (Ecotim) Belediye Başkanımızı ziyaret edip, bulunduğumuz ilçede atık, çöp ve geri dönüşüm ile ilgili neler yapıldığının bilgisini alarak çocuklarımıza temiz çevre ve ekolojik yaşam hakkında bilinçlendirmek istiyoruz” dedi.

 

Başkan Vurucu, insanoğlu doğanın en önemli parçası olmasına karşın doğayı ondan daha fazla kirleten başka bir canlının da olmadığına işaret ederek “Bunun için çocuklarımıza küçük yaştan itibaren çevreyi temiz tutmaları konusunda eğitmeliyiz, anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor, çevreyi kirletme konusunda çocuklarımız büyüklerini örnek alıyor. İnsan, çevre ve doğa ile diğer canlılar gibi barışık yaşamak zorundadır. Ekosistemin bozulması durumunda bütün canlılar gibi insan da olumsuz etkilenecek ve temiz bir dünyada yaşama şansımız kalmayacak diyerek, bizler yerel idareciler olarak sanayileşmenin çevreyle uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Ormanlarımızı tahrip etmemeliyiz, toprağımızı bilinçli bir şekilde kullanmalı, kirliliğini önleyecek tedbirleri almalıyız, kullandığımız su kaynaklarını kirletmemeli, israftan kaçınmalıyız, geri dönüşüm ürünleri kullanmalı, çevreyi kirletmemeliyiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmalıyız” şeklinde konuştu.