Üniversite bünyesinde faaliyete geçen STM kahve evi merkezini ziyaret eden İSTE Rektörü Prof Dr. Türkay Dereli Dünyada hızla gelişen STEM modelin ve kültürünün Türk genç bireylerine sunulması ve bu kültürün günlük yaşamlarına adapte edilmesi Türk gençlerinin yenilikçi ve bilimsel bakış açılarını güçlendireceğini söyledi.

 KADEM Hatay il başkanı Selma Tunç ise STEM kahve modelinin gençlerin zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir uygulama olduğunu belirtti.

Tunç " STEM eğitiminin gençlerin günlük hayatına bütünleştirmeye, teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne ve yeni buluşlara dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. STEM eğitimleri dünyada iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme, yanılma, yaparak öğrenme, sorgulama, araştırma yapma ve buluş yapma gibi davranışların geliştirilmesini sağlar. Bu da işgücü piyasasında, üretim, AR-GE, inovasyon, teknik altyapı ve süreç geliştirme ve nitelikli işgücü açığının kapatılmasına hizmet edecektir. Bu projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.