Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez, kamuoyuna yansıyan bilgilerden; İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara işkence ve kötü muamele yapıldığı; hükümlü ve tutuklu yakınlarının beyanlarına göre, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel müdahaleye maruz kaldıkları ifade edildiğine dikkat çekti.

 

Hem tutuklu ve hükümlü yakınlarının hem de de avukatlarının baroya yansıttıkları sözlü ve yazılı beyan ve taleplere de vurgu yapan Baro Başkanı Dönmez “İşkence ve kötü muamelenin devam ettiği, yakınmaları tarafından ciddi olarak soruşturulmadığı ifade edildi. Bilindiği üzere cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin başta sağlık ve yaşam hakkı olmak üzere işkence yasağı, kötü muamele, zalimane davranış ve hür türlü keyfi işleme karşı her türlü hakkının korunması devlet güvencesi altındadır. Cezaevinde her türlü güvenlik ve denetimin sağlanması, her türlü suçla mücadele edilmesi, koğuşlarda bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin diğer hükümlü ve tutuklar dahil olmak üzere kendilerine gelecek her türlü saldırı ve tehdidi önlemesi için alınması gereken kanuna ve hukuka uygun olacak her türlü tedbiri alması ve suçla mücadele aynı zamanda bir görevdir” diye konuştu.

 

Ancak tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkı ihlali, işkence ve kötü muamele iddiaları başta olmak üzere hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri etkin bir şekilde soruşturulması gerektiği ve varsa sorumluları yargı önüne çıkartılmışını isteyen Baro Başkanı Dönmez “Bunun için de iddiaların ciddiyetle, bağımsız, sivil, objektif denetim mekanizmaları işletilerek incelenmesi gerekmektedir” dedi.

 

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin etkin ve tarafsız bir şekilde denetimi için Baro Başkanlığınca konunun muhatapları Cezaevi yetkilileri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cezaevi Izleme Kurulu ve Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, avukatlarıyla görüşme yapılarak rapor hazırlanması ve kamuoyuna açıklaması için Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile Hatay Barosu İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet oluşturulduğunu kaydetti.

 

Heyetin hazırlayacağı bağımsız rapor en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildli.