BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) uzatılan LNG Doğal gaz iskelesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ı bekliyor.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Hatay programını değiştirmesi üzerine sabah Dörtyol Botaş programı öğleden sonraya sarktı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırımı çerçevesinde Dörtyol iskelesindeki modifikasyon çalışmaları sürecinde inşa edilen platformun karaya uzaklığı 1820 metre, iskelenin en uzak noktası karaya yaklaşık 2200 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

 

İskelede hem FSRU hem de LNG gemlerinin yanaşabilmesi için toplam 216 kazın kullanıldı. Gemilerin bağlanabilmesi için iskelede 10 adet bağlantı dolfeni, FSRU gemisinin yanaşabilmesi için 4 adet yaslanma dolfeni, doğal gaz iletim hattına bağlantıyı sağlayacak kol ve diğer ekipmanların yer alması için platform, gemi ile iletişimi sağlamak için kullanılacak e-house, dolfenler ve platform arasındaki iletişimi ve ulaşımı sağlamak için döşenen kedi yolları için gerekli yapı sağlandığı belirtildi.

 

Bu arada Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mevkiindeki BOTAŞ limanında bağlı bulunan FSRU ünitesi olan BDLNG Terminali’nin iki temel fonksiyonu bulunuyor. İletim şebekesinin ve terminal işletme koşullarının uygun olması halinde, Terminalin yıllık maksimum gazlaştırma kapasitesi 5 milyar 250 milyon Sm3, günlük kapasitesi de 15 milyar Sm3 olacak BOTAŞ Dörtyol Yüzen LNG Terminalinin kullanım kapasitesi (Depolama Kapasitesi), 263.000 m3 LNG.

 

Gemiden FSRU depolama tanklarına maksimum boşaltım hızı 10.000 m3/saat LNG. Terminal minimum gönderim kapasitesi olan 25 m3/saat LNG değerinin altına düşülmesi durumunda Zero Send Out çalışma moduna geçilecek. FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), üzerinde LNG depolama imkânı tanıyan bir depolama ünitesinin ve depolanan LNG’nin gazlaştırılabilmesi için gazlaştırma ekipmanları bulunan, gazlaştırılan LNG’yi ana iletim hattına yüksek basınçla iletebilen bir gemidir. Hâlihazırda 14 ülkede toplamda 29 adet FSRU gemisi mevcut.