Birçok sivil toplum kuruluşu, sağlık alanında yapılan çalışmalarla, halkı bilinçlendirmek için düzenlenen eğitimler, dünyada ve ülkemizde verem hastalığını en alt seviyede tutulmasını sağlıyor.

Erken teşhis ve de yanlış tedavi sonucu dünyada her yıl 10 milyon kişinin bu hastalığa yakalandığı,  hastalığa yakalanan bir milyondan fazla insanın hayatını kaybediği ifade ediliyor.

Bulaşıcı bir hastalık olan veremden korunmanın en etkili yolu koruyucu ilaç tedavisidir. Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlık merkezlerinde çocukları veremden korumak için doğumdan iki ay önce BCG aşısı ücretsiz yapılmakta. Hastalığa yakalanan bireylerin aileleri ve temasta bulundukları yakınları da toplum sağlığı merkez birimlerinde ( verem savaş dispanseri) kontrol edilmekte. İlaç tedavisine başlandıktan 15-20 gün sonra hastalığı bulaştırma riski büyük oranda düşmektedir.