Atatürk Konferans Salonundaki Panelin açılış konuşmasını yapan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya Fuat Sezgin’in halka iyi anlatılması gereken bir İslam Tarihi uzmanı olduğunu söyledi.

 

Müslümanların 8. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar olan bilimsel çalışmalarının ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olduğunu belirten Rektör Kaya “Elde edilen bilimsel çalışmaların yanına yeni veriler eklemiştir. Bu bilimsel çalışmadan öğrencilerin istifade etmesini istiyoruz“ dedi.

 

Panelde oturum başkanlığı ya yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman 2019 Fuat Sezgin yılında bu değerli insanı ve çalışmalarını daha iyi anlamak ve tanıtmak için alanında uzman konukları davet ettiklerini ifade etti.

 

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayraktar Müslümanların bilim ve teknolojiye katkılarına değinerek Harezmi’nin, Biruni’ni matematik ve astronomi alanında yapmış oldukları bilimsel çalışmalarından örnekler verdi.

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dönmen ise Fuat Sezgin’in İslam bilimine ve felsefesine katkılarını anlattı.

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kaplan da, Fuat Sezgin’in hayatı ve bilim hayatıyla ilgili alıntıları içeren bir konuşmasıyla katılımcıları aydınlattı.

 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda da Fuat Sezgin’in pozitif bilimler ve doğa bilimlerinde öne çıkan bir isim olduğunu ifade etti. Sezgin’in İslami Bilimler alanında da önemli bir bilim adamı olduğun altını çizdi.