İskenderun Teknik Üniversitesi’nde ‘Mekansal Gelişimi Çalıştayı’ Düzenleme Kurulu üyeleri bir araya geldi. İSTE Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili, Düzenleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayhan Demirhan çalıştayın 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini ve geniş katılım sağlamak istediklerini söyledi.  

Prof. Dr. Ayhan Demirhan İskenderun’un güçlü ekonomisi, sosyal kültürel zenginlikleri, çevre ve turizm değerleri ile Doğu Akdeniz Hinterlandının önemli bir odak noktası olduğuna dikkat çekerek “Böylesine önemli kaynak değerlere sahip ‘İskenderun’da son yıllarda hız kazanan nüfus artışı, hızlı kentleşme gibi faktörler doğal ve yapılı çevre üzerindeki etkilerini giderek artırmaktadır. Bu Çalıştayın düzenlenmesi fikrinin çıkış noktası ‘İskenderun’da sürdürülebilir bir mekânsal gelişimin şartlarını kentin tüm aktörleriyle tartışarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak bulunduğumuz bölgenin ve kentimizin mekânsal planlama ve tasarımına katkı sunma sorumluluğumuzun farkındayız ve bu Çalıştayı düzenlemenin heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

Çalıştayın sunumlar bölümünde; konuşmacıların kentin geçmişten bugüne mekânsal gelişiminin nasıl olduğu ve gelecekte nasıl olması gerektiği üzerine bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşacaklarını belirten Demirhan “Değerlendirme bölümünde, mimar, şehir plancı, peyzaj mimarı gibi mekan ve fiziksel çevre üzerinden kenti sorgulayan meslek disiplinlerinden katılımcıların yanı sıra, kenti oluşturan diğer ilgili aktörlerin fikirlerini paylaşmalarını bekliyoruz. Bu fikirlerin kentin mekânsal gelişimi için yol gösterici, kente vizyon sunan nitelikte bir Çalıştay sonuç bildirgesine dönüşmesini hedefliyoruz. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, uzman ve akademisyenleri kente değer katan önemli paydaşlar olarak görüyor ve ortak bir platformda tartışma ortamı oluşturarak, çözüm odaklı sonuçlar ortaya konmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

İskenderun Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Çalıştayın verimli geçmesini dileyen Demirhan “Tüm İskenderunluları etkinliğimize davet ediyoruz. Düzenleme Kurulumuzda ben, Doç. Dr. Elif Sert Bozdoğan, Dr. Öğretim Üyesi Sinem Özyurt Ökten, Dr. Öğretim Üyesi Onur Güngör, Dr. Öğretim Üyesi Gülay Tokgöz, Dr. Öğretim Üyesi Asuman Aysu, Dr. Öğretim Üyesi Nazmiye Öztürk, Öğr. Gör. Müfit Tennioğlu ve Arş. Gör. Melisa Diker. Yer alıyor” dedi.