Buna göre ;

İskenderun Uğur Okulları Matematik Zümresi:

2018 YKS de soruların uzunluğu ve zorluğundan dolayı belirleyici olmuştur. Müfredat dışı ve tartışmalı soru yoktur. TYT deki sorular, klasik olmayan ÖSYM’nin yayınladığı örneklerden daha zor, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik çok fazla bilgi istemeyen ama uzun metinli ve çok işlemli olduğundan öğrencilere süre sıkıntısı yaşatan sorulardan oluşmuştur. AYT ise 11. ve 12. Sınıf müfredatından oluşan sadece bilgi değil yorumda gerektiren sorularında olduğu bir sınavdı.

İki sınavda da özellikle Geometri soruları klasik olmaktan uzak, soruyu oluşturup çözüm yapma yeteneği gerektirdiğinden öğrencileri zorlamıştır

 

İskenderun Uğur Okulları Edebiyat Zümresi:

 TYT Türkçe sorularının müfredata uygun olduğu görüldü. Soruların beklenen şekilde ve UĞUR RAUNT denemelerine benzer olduğu tespit edildi. Genel anlamda; anlam yoğunluğunun olduğu analitik düşünmeye yönelik sorulardı. Bu sebeple zaman kaybına neden olacak türden sorulardı.

 

Edebiyat soruları da son derece kolay müfredata ve UĞUR RAUNT denemelerine uygun olduğu görüldü. Belirleyici dersin edebiyat olduğu söylenemez çünkü zor değildi. Ayrıca soruların konu dağılımı oldukça güzel yapılmış.Kısacası; her iki sınavın soruları net ve kolaydı.

 

İskenderun Uğur Okulları Fizik Zümresi:

 

Sınav sorularında müfredat dışı bir rastlanmamıştır. AYT sınavı 11. Ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup TYT sınavında ise yorum soruları ağırlıklı 9. Ve 10. Sınıf müfredatından oluşmuştur. AYT sınavında bilgi sorularının azlığından dolayı konuların birleştirildiği görülmüştür.

 

İskenderun Uğur Okulları Kimya Zümresi:

 Gerek TYT gerekse YKS Kimya soruları müfredat açısından gayet uyumlu olup ölçme ve değerlendirmede bir sorun yaratmamaktadır. Ancak TYT sınavında atom modelleri ile ilgili sorunun cevap anahtarı bazı kaynaklarda farklı verilmekle birlikte öğrencilerden herhangi bir itiraz da bulunulmamıştır. YKS de soru sayısının 13e indirilmesi nedeniyle 11 ve 12.sınıf müfredatının her konusuna değinilmemiş ancak beklenmedik şekilde elektrokimya konusundan iki soru sorulmuştur. Öğrencilerimizin doğru kaynak ve çalışma yöntemleri uygulayarak bu sınavı başarıyla atlatmış olmalarını dilerim.    

 

İskenderun Uğur Okulları Biyoloji Zümresi:

 TYT soruları yoruma dayalı, müfredata uygun ve zorluk derecesi düşük bir sınavdı fakat AYT sınavı daha çok bilgiye dayalı ve zorlayıcıydı. Buna rağmen bilgi eksiği olmayan öğrencilerin rahatça yapabileceği bir sınavdı.

 

İskenderun Uğur Okulları Tarih Zümresi:

Üniversite giriş sınavının ilk oturumu olan 2018 temel yeterlilik testi sınavında tarih soruları genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin dikkatli okuyarak çözebileceği tarzdadır. Çok zor olmayan müfredata uygun geçmiş yıllarda çıkan  tarz da sorulardan oluşmuştur.   

 İkinci oturum olan 2018 alan yeterlilik sınavındaki sosyal bilimler 1 testindeki tarih soruları bilgi isteyen sorulardan oluşmuştur. Öğrencileri zorlayacak tarzda olup müfredata uygun ve geçmiş yıllardaki sorulara benzer sorulardan gelmiştir. Sosyal Bilimler 2 bölümündeki tarih soruları da bilgi isteyen sözel alana göre hazırlanmış öğrencileri zorlayacak tarzda hazırlanmış. Geçmiş yıllardaki sorulan sorular tarzındadır. Sonuç olarak özellikle AYT sınavı tarih soruları eşit ağırlık bölümü öğrencilerinin sıralamasını etkileyecek ve belirleyici olacaktır.

 

İskenderun Uğur Okulları Coğrafya Zümresi:

TYT Coğrafya sorularının 9. ve 10. sınıf müfredatına,  AYT Coğrafya sorularının ise 11. ve 12. sınıf müfredatlarına uygun sorulardan oluştuğu görülmektedir. Genel anlamda zorluk seviyesi orta düzeyde olmakla birlikte Dünya ve Türkiye haritalarından bilgi ağırlıklı sorulara ve grafik yorumlama sorularına da yer verilmesi sınavın ayırt ediciliğini arttırmıştır. Bu anlamda öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav olduğunu düşünmekteyim.

 

İskenderun Uğur Okulları Felsefe Zümresi:

TYT felsefe soruları müfredata uygun orta derece zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Felsefi terminolojiye hakim olan öğrencilerin daha rahat çözebileceği fakat terim bilgisinden yoksun olan öğrencilerin zorlanabileceği sorulardan oluşmaktadır.

AYT felsefe grubu soruları ise bilen ile bilmeyen öğrenciyi ayırt edecek nitelikte olup sınav öncesi hazırlığı gerektiren, yorumla çözülmesi zor olan sorulardır.

 

İskenderun Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi:

2017-2018 TYT/AYT Oturumlarında bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümlerinde Yer Alan Sorularımızda ÖSYM’nin beklenen tarzda sorularıyla karşılamış bulunmaktayız. TYT oturumunda sorulan 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından 3 tanesi Paragraf Anlama Yorumlama tarzında gelmiş ve diğer 2 tanesi ise eleyici olan Bilgi sorularımızdır. 2 tane Bilgi sorusunun zorluk derecesi orta düzeydedir.

 

AYT Oturumunda 6 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru sayısı bulunmaktadır ve bu yıl bir ilk gerçekleştirilmiştir ve Sözel grup arasında belirleyiciliği yüksek ders grubu arasında yerini almıştır ve 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularından 4 tanesi Bilgi Sorusu olmuş Heni Dünya Dinleri- İslami İlim Dalları- Kur’an-ı Kerim Kavramları- Hz Muhammed ve Sünnet Çeşitleri Konularından yer almıştır ve  Konuya hakim olan öğrenciler için ayırt edici sorular sorulmuştur. Diğer 2 sorumuz ise Paragraf Anlama ve yorumlama düzeyinde daha basit düzeyde sorular sorulmuştur.

 

Tüm öğrencilerimiz için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları geçen yıllara göre daha büyük bir öneme sahip olmakta ve Bilgi Sorularının Ayırt ediciliği ve Paragraf Sorularında ise verilen Bilginin dışına çıkmadan yorum yapmak ve verilen öncüllere ulaşmak önem kazanmaktadır. Bununla birlikte zaman kontrollü iyi gerçekleştirildiği müddetçe tüm grupların(Sayısal/Sözel/Eşitağırlık) rahatlıkla üstesinden gelip doğru cevaplayacakları kanaatine varmaktayız.

 

İskenderun Uğur Okulları Yabancı Dil Zümresi:

131 bin 453 dil öğrencisi, 1 Temmuz Pazar günü 15:45’te ikinci oturum olan YDT’ye girmişlerdir. Biz, İskenderun Özel Uğur Anadolu Lisesi Yabancı Dil zümresi olarak sınavı inceledik ve sınavda herhangi bir yanlış soruya rastlamadık.

 

Sorular incelendiğinde büyük değişiklikler olmadığı gözlemlense de özellikle okuma parçalarının sorularına bakıldığında, formatta YDS’ye benzediği gözlemlenen ufak değişiklikler olmuştur. Öğrencilerin alıştığı, paragrafa göre sorudaki cümleyi tamamlamanın yanısıra, bu sınavda paragrafa uygun başlık bulma ve “aşağıdakilerden hangisi doğrudur?” türünde sorulara da yer verilmiştir ki bu YDS formatına benzemektedir. Paragraflar genel olarak kısa ve açık cümlelerden oluşmakta, sorularda ise çeldiriciler zayıf kalmaktadır.

 

Genel anlamıyla kelime, dilbilgisi, cloze test ve cümle tamamlama soruları, bu konularda yoğun test ve deneme çözmüş öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği düzeydedir.

 

Yakın anlamlı cümle bulma sorularının çeldiricileri oldukça güçlüydü. Geçmiş senelerdeki İngilizce Sınavı ile karşılaştırıldığında bu hususta zorluk gözlemlenmiştir.

 

İngilizce’den Türkçe’ye olan çeviri soruları, ilk etapta yüklemden, daha sonraki basamakta ise bağlaçtan elenebilen sorulardan oluşmuştur. Bu kısımda öğrencinin anlama kabiliyetinden ziyade, yüklemin yerini ve bağlaçların anlamını bilmeye yoğunlaşıldığı kanısındayız. Türkçe’den İngilizce’ye çeviri sorularında ise ipuçları kullanılarak kolaylıkla doğru cevaba ulaşılabilir.

 

Durum soruları, iyi hazırlanmış öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği, çeldiricisi zayıf sorulardan oluşmuştur. Ancak öğrencilerin en kolay kısım olarak gördüğü diyalogların sorularında yine YDS’ye gönderme yapan bir uzunluk fark edilmiştir. Normalde daha kısa diyaloglara alışmış öğrencilerin, bu soruları uzun bulmuş olmalarıyla birlikte, sorulara zor demek doğru olmaz. Aksine, soruların uzunluğu öğrenciye daha fazla ipucu vermeyi sağlamıştır.

 

Paragraf tamamlama sorularında ipuçları yeterli düzeyde verilmiş, öğrencilerin ikilemde kalması olabildiğince önlenmiştir. Yine bu konuda bol bol test çözen öğrencilerin hemen fark edeceği ipuçları ile çeldiricilerin kolaylıkla rafa kaldırılması mümkündür. Paragraf akışını bozan cümle kısmında ise test çözme tekniği ve dilbilgisinden ziyade öğrencinin anlama yeteneği ölçülmüştür. Ancak paragrafların dikkatli bir şekilde okunması sonucunda cevapların açık olduğu görülmektedir.