İste yetkilileri sine vizyon destekli olarak sunum yaptılar. İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerinin sunumlarında, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez ve İTSO Ticaret Sicil Müdür vekili Sezin Özdemir de yer aldı.

 

İSTE TTO Koordinatörü Araştırma Görevlisi Seçkin Dilek, İSTE Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinden, Araştırma Merkezi müdürü  H.Ekrem Cunedioğlu’nun sunumlarında, Odaların daha iyi  hizmet vermesi ve temsil edilmesi için  oda kapasitelerinin arttırılması gerektiğini dile getirdiler.

 

İTSO ile İSTE arasında karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda   yerel, bölgesel yatırım teşvik faaliyetlerine destek, KOBİ’lerin gelişimi, pazarlama endüstri-üniversite işbirliğinin ticarileştirme alanında tanıtımı, , istihdam edilebilirliğin ve iş gücünün uyumunun iyileştirilmesine yönelik eylemler, iş yerinde sağlığı ve güvenliği temin etmek, AB  Türkiye Gümrük Birliği modernizasyon sürecini destekleyen eylemler, Araştırma ve geliştirme, yenilik, teknoloji transferi ve BT Teknolojinin teşvik edilmesi gibi konular ele alındı.

 

Toplantıda İskenderun’un geleneksel lezzetlerinden olan  İskenderun Döneri ve Kabak Tatlısı’nında patentlerinin alınması ile ilgili girişimlere de yer verildi.

 

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz sunumlardan dolayı teşekkür etti .Yılmaz, İTSO ile İSTE  ile her zaman bölge ekonomisine değer katan bütün projelerde yer aldığını, Bölgenin sanayi ve ekonomik yönden her geçen gün potansiyelini arttırdığını ifade etti. Yılmaz; “Projelerin hayata geçirilme noktasında İTSO olarak destek verebiliriz. Yeter ki bölgemiz ekonomisine katkı sağlasın. Bu gün burada bölgemiz ekonomisi için çok önemli konu başlıkları ve projeleri sizlerin sunumunda gördük. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde görüşerek, projelerin hayata geçirilmesi noktasında fikir birliği yapabiliriz” diye konuştu.