İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO yönetim kurulu üyeleri Yusuf Yılmaz, Gassan Kuran, Selma Yılmaz, İTSO Meclis üyesi Fuat Keser, Yasin Keleş,  İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez, İSTE yetkilileri ile sanayici ve iş adamları katılım gösterdi.

 

HATAY GENELİNDE 37 İŞLETME DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Bir önceki çağrıda Hatay genelinde toplamda 106 proje başvurusu olduğuna dikkat çeken Hayrettin Çevik; “Bu 106  projeden eksiklikleri bildirdikten sonra 98 geri dönüş projesi aldık ve bu 98 geri dönüş  projesi  incelendiğinde 66 proje değerlendirilmeye kabul edildi. Maalesef 32 proje evrak eksikliği nedeniyle  ilk aşamada  ret edildi.  Değerlendirilen projelerden Hatay genelinde 37 işletme destek almaya hak kazandı. Bu sayının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz “dedi. İşletmelerde yeni dönemde yeni projeler beklediğini dile getiren Çevik, başvuruların internet üzerinden de yapılabileceğini söyledi. 

 

KOSGEB’u sunulacak projelerin nasıl olması konusunda da teknik bilgilerde veren Çevik: “Faaliyetleriniz, zaman planınız ve bütçeniz için temel oluşturacaktır. Bu nedenle amaç-hedef-bütçe açısından anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz faaliyetler belirlenmelidir. Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının olması  gerekmektedir. Proje bütçesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir. Proje bütçesi oluştururken gerçek maliyetlere odaklanmalı ve gerekli piyasa araştırması yapılarak uygun maliyetler tespit edilmelidir” diye konuştu.

 

Toplantı akabinde ise  İSTE-TTO Koordinatörü Endüstri Mühendisliği Bölümü  Öğretim Görevlisi  Seçkin Dilek tarafından da ‘Teknoloji Transferi Ofisi’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Seçkin Dilek  sine vizyon destekli sunum yaptı.

 

Seçkin Dilek; ”Teknoloji Transfer Ofisleri, Akademi araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde sanayi ile buluşmasını sağlayan bu araştırmalar, patentlenme sureti ile koruma altına alınmasını sağlayarak, ticarileşmesi için çalışmalar yürüten kuruluşlardır,  inovasyon 4’lü sarmal modeli kapsamında Kamu Üniversite-Sanayi-Toplum arasında ara yüz görevi üstlenirler” dedi.

 

ANLAŞMA YAPTIĞIMIZ FABRİKALARDA ANLAŞMA EKİBİ KURDUK

İSTE TTO olarak sanayicileri ziyaret ettiklerini ve kurumsal anlamda iş birliği yaptıklarını belirten, Dilek; “Anlaşma yaptığımız fabrikalarla Proje ekibi kurduk. Proje ekibimiz akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu projeler, ARGE projeler olmalı, katma değer bir ürün sağlamalı ve ürün ortaya koymamız gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların öncelikli sorunları ve nasıl teşvik almaları konularını da ele almaktayız. Bu destekler, TÜBİTAK olabilir, KOSGEB desteği olabilir, Kalkınma Ajansı projesi olabilir. Daha da büyük Avrupa Projesi olabilir” diye konuştu.

 

Dilek, pazarlama endüstri-üniversite işbirliğinin ticarileştirme alanında tanıtımı, mesleki eğitim ve öğretim alanında kapasite geliştirme, istihdam edilebilirliğin ve iş gücü uyumunun iyileştirilmesine yönelik eylemler, önemli etkenler olduğunu, iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği temin etmek, AB Türkiye Gümrük Birliği modernizasyon sürecini destekleyen eylemler, Araştırma ve geliştirme, yenilik, teknoloji transferi ve BT Teknolojinin teşvik edilmesi, girişimci kültür ve ruhun gelişimini teşvik etmek gibi örnek projelerinin de mevcut olduğunu söyledi.

 

Üniversite olarak sürekli fabrikaları ziyaret ettiklerini, amaçlarının   İTSO ile beraber hareket etmek olduğunu söyleyen Dilek, projelerin hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.