İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen KOBİ Tekno-yatırım Destek Programı bilgilendirme toplantısı ilgi gördü.

 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Stratejik ürün Destek programı ve KOBİ Tekno yatırımı Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı İTSO Halil Şahin Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

 

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında, KOSGEB, KOBİ’lerin iş dünyasındaki etkinliğini ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla geri ödemeli, ödemesiz olmak üzere birçok destek programlarına dikkat çekerek “Bugün stratejik destek programı ve kobi tekno yatırım destek hakkında bilgi verilecek. Kobi-tekno yatırım; yani kobi teknolojik ürün yatırımı destek programı araştırma-geliştirme ve yenilik çalışmaları neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması, ayrıca ülkemizin teknolojik ürün ihracatının arttırılması ile işletmeler tarafından yapılacak teknolojik ürün yatırımlarının desteklemesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır. Yatırım destek süresi 36 ay, geri ödemeli-geri ödemesiz destek üst limitin ise 5 milyon TL olarak belirlenmiştir” dedi.

 

Stratejik ürün destek projesine de değinen İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz şunları söyledi: “Yurtdışından ithal edilen ara ürünlerin, ülkemizdeki milli kaynaklarla üretilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş olup, söz konusu program kapsamında,  işletme başına %70’lik bölümü geri ödemesiz olmak üzere, 5 milyon liraya kadar destek sağlanacağı ifade edilmektedir.”

 

KOSGEB Hatay İl Müdürü Hayrettin Çevik, Stratejik ürün Destek programı ve KOBİ Tekno yatırımı Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek programı ile ilgili bilgiler vererek, KOBİ Tekno yatırım destek programı, yatırım projesi sonrasında verilen destekleri,  Makine Techizat ve yazılım giderleri desteği, personel giderleri, enerji giderleri hakkında bilgiler verdi. Çevik açıklamasında, ayrıca Yatırım için alınacak makine teçhizatlarının desteklerini de anlattı. KOBİ Tekno yatırımları hakkında da detaylı bilgiler veren KOSGEB İl Müdürü Çevik, “KOBİ Tekno yatırım destek programı kapsamında yatırım proje süresi 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya  kader ek süre verilebilir. Yatırım programı sonrası ise 12 ay desteklenir. Destek program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti 5 milyon TL. dir.  Bakanlık Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile  stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyleri ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini arttırabilir” dedi.

 

KOSGEB Başkanlık Müşaviri Metin Karaçay’da bilgilendirme toplantısında katılımcılara yatırım destek programı ile ilgili bilgiler vererek, yatırım yapmak isteyen müteşebbis girişimcilerin sorularını cevaplandırdı.  Bilgilendirme toplantısı sonrasında ise KOSGEB girişimcilik kurslarına katılanlara İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve İTSO Muhasip üye Necat Özkaya tarafından Sertifikaları verildi. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da günün anısına KOSGEB Başkanlık Müşaviri Metin Karaçay ve KOSGEB İl Müdürü Hayrettin Çevik’e kahve ve fincandan oluşan plaketi takdim etti.

 

Yoğun katılımla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Muhasip üye Necat Özkaya, KOSGEB Başkanlık Müşaviri Metin Karaçay ve KOSGEB İl Müdürü Hayrettin Çevik, İTSO Meclis üyeleri, İTSO Genel sekreteri Figen Gül Dönmez, girişimciler ve İTSO üyeleri katıldılar.

 

KOSGEB Başkanlık Müşaviri Metin Karaçay ve KOSGEB İl Müdürü Hayrettin Çevik katılımcılara sine vizyon destekli olarak detaylı bilgiler verildi.