Kürdistan Teali Cemiyeti ve Said-i Kurdi ismi ile  okurlarıyla buluşan Ali Tekten, kitabını hazırlama düşüncesine 7 Haziran 2015 de karar verdiğini belirtti. Kitabın içeriği hakkında arka yüzünde ise kaleme aldığı mesajında;” Türkiye 1908’da bugüne bir kürtçülük sorunu ile karşı karşıyadır. Aslında bu bir “ kürt sorunu değildir” Kürtçülük sorunu; dış kaynaklı, Vatikan kaynaklı bir sorundur. Kürtçülük hareketi Haçlılar döneminde yapılamayanların intikam programıdır. Lozan antlaşmasını 18 Ocak 1921 günü ABD senetosu reddetmiştir. Lozan anlaşmasını tanımayan ABD'nin niyeti de Vatikan’la aynıdır. 1908 'de İngiliz Kürtçülüğü dönemi başladı. 1908'de Kürt Teavün Terrakki Cemiyeti İstanbul'da kuruldu. Yayın organı Kürt Teavün Terrakki gazatesi, Şark ve Kürdistan gazatesi ve Jin dergisi yayın hayatına başladı. İki gazetenin ve derginin yazar kadrosun da Saîd-î Kurdi vardır'. " 17 aralık 1918'de Kürdistan Teali Cemiyeti kuruldu. Said-i kurdi kumcular arasında üçüncü sıradadır. 2 Şubat 1919 tarihinde Kürt Tamîmî Maarif ve Neşriyat Cemiyeti kuruldu. Saîd-i kurdi kurucular arasındadır. AZADİ Teşkitatı Türkiye’nin en büyük isyanlarından Şeyh Said isyanının organizatörüdür. 1923 yılında Erzurum' da kuruldu. AZADİ Teşkilatının kurucuları arasından Saîd-î Kurdinîn kardeşi Molla Abdulmecid Efendi vardır. Kürdistan Teali Cemiyeti ve Saidi Kurdi Nursî'nin bilinmeyen yönlerini belgeler ile anlatmaya çalıştık. Kitap yakın tarihimiz olduğu kadar bugünlere de ışık tutan belgesel. İnceleme çalışmasıdır. Yüzyıldır 'Kürt: İslam' siyaset maskeleriyle ülkemiz insanlarını kandırma peşindeler. Diyarbakır 'lı Ziya Gökalp bu sorunu çok güzel özetlemiştir. “Kürtler'i sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkler'i sevmeyen bir Kürt var ise Kürt değildir."