HATSU  “Sağlıklı Yaşam ve Temiz Çevre” anlayışı ile arıtma tesisleri MKÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ilgisini çekti. Tesisleri inceleme imkanı bulan öğrenciler derslerini pekiştirme olanağı buldu.

 

HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan ve İşletmeler Daire Başkanı Fatma Öncü Dönmez’in katılımı ile gezide, TIP fakültesi öğrencilerine uzman teknik personel tarafından arıtma tesislerinde biyolojik arıtımın safhalarına yönelik bilgiler aktarıldı.

 

Genel Müdür Çaparali, “Tesisin Serinyol, Zülüflühan Mahallesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nden gelen evsel atıksuları arıtacak olan, 36 bin kişiye hitap edecek olan tesiste atık suların “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine uygun şekilde yaklaşık yüzde 90 arıtım verimi ile arıtılarak Asi Nehrine açılan Çaputlu Deresi’ne deşarjı sağlanabilecek “diye konuştu .

 

Tesisin işletmeye alınması ile atık suların kirliliğe ve koku oluşumunun önüne geçileceğine dikkat çeken Çaparili,Öğrencilerin, atık suların işlem gördüğü havuzlarını, anaerobik havuzları, çamur susuzlaştırma ünitelerini inceleme imkanı buldu.