Alevilerin ibadet yeri olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve çeşitli yerli mahkemeler tarafından da ‘Yasal Statüye’ kavuşturulması yönünde kararlar alınan ‘Cem Evleri’ ile ilgili söylemler, her seçim öncesinde olduğu  gibi son seçimlerde de ‘Vaat’ olarak dile getirildiğini ifade eden Milletvekili Şahin soru önergesini Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ‘a yazılı olarak cevaplandırmasını istedi.

 

Şahin; “İlk olarak AKP’nin 2013'teki 'Demokratikleşme Paketi'ndeki 3 maddelik Alevi açılımı için çalışma başlatılmış, dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen açılım sürecinde "Cem Evleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacağı ifade edilmişti” dedi."

 

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri için hazırlanan AKP seçim beyannamesini açıklayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında “24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cem evlerine hukuki statü sağlayacağız. Yasaklara ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullanarak cem evlerine hukuki statü sağlanacağını seçim vaadi olarak tekrar sunmuştur.

 

Türkiye’nin Her yerindeki cem evlerinin tamamen yasal kuruluşlar olduğunun altını çizen Şahin, Alevi vatandaşların vergisini veren,evladını askere gönderen ve bir kere bile olsa dahi devletine karşı çıkmadıklarını ifade etti. Şahin Hükümetten Cem evleri il ilgili hala belirsizliklerin giderilmesini istedi.

 

“AİHM’nin 9. Maddesine göre, “Devletin neyin din, ibadet ve ibadethane sayılacağına karar vermesinin laiklik ilkesi ile çeliştiğini” söyler. Anayasamızın emredici hükümlerinin dahi üstünde yer alan AİHM’nin 26 Nisan 2016’da verdiği ‘hüküm’ gereğince cem evleri zaten hukuken ibadethanedir.

 

BU BİLGİLER IŞIĞINDA;

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Haziran 2018 seçimleri öncesi "Demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz, demokrasiyi bir üst lige çıkaracağız. Cem evlerinin hukuki statü sağlayacağız" vaadi geçerliliğini korumakta mıdır? Aleviliğe hukuksal statü, cem evlerinin ibadethane olarak tanınması, cem evi inşası, cem evlerinin işleyişi için kamusal fon öngörülmesi ve Alevi dedelerine devlet memuru statüsü kazandırılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir, hangi şartları içermektedir, nasıl bütçelen dirilecektir, hedef kitlesi kimler olacaktır ve ne zaman uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır? Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2014 yılında bir konuşmasında yapmış olduğu “Alevi kardeşlerim cem evine ibadethane diyorsa, benim itirazım olmaz. Ama şahsi görüşüm, böyle bir yasal statü İslamiyet'te bölünmeye sebep olur. Biz Alevi kardeşlerimizin inançlarına saygılıyız ve üzerimize ne düşerse de yapmak istiyoruz.” açıklamasında yer alan ‘’bölünme’’ fikri hala geçerli midir? Geçerli ise Haziran 2018 seçimleri öncesi neden kendisi tarafından ‘Cem evlerine hukuki statü’ vaad edilmiştir? Haziran 2018 Genel Seçimleri için hazırlanan AKP Seçim Beyannamesinde yer alan "Düşüncence inanç, ifade ve girişim özgürlüğü insan onurunun ve kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin temel hak ve özgürlüklerden en ileri derecede yararlanacağı bir Türkiye'yi hedefliyoruz, benimsiyoruz. Bu bağlamda; geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımızın inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız." Ne zaman uygulamaya geçecektir? AİHM’nin 26 Nisan 2016’da verdiği ‘hüküm’ gereğince cem evleri zaten hukuken ibadethane değil midir?