İskenderun Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda HBB Meclisinnin 10.05.2018 tarih ve 162 sayılı Kararı ile onaylanan Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının iptal davasıyla ilgili Mimar Ercüment Kimyon açıklama yaptı.

 

Kimyon “Plan Açıklama Raporu ve Plan notları incelendiğinde plan çalışmalarının gereği çalışmaların yapılmadığı, Plan yapımı öncesi Bilimsel verilerin sağlanmadığı, Hatay İlinin yüzeysel yâda Aktüel verilere dayandığı, Kısmen de Türkiye İstatistik Kurumunun İstatiki bilgilerine dayalı bir planlama çalışması yürütüldüğü ortadadır” dedi.

 

Plan kararı ile İskenderun’un kuzeyindeki alanlar sanayi ve lojistik alan ağırlıklı bir haline geleceğine vurgu yapan Kimyon “İskenderun’daki meskun yerleşim yerleri yaşanamaz hale gelmektedir. Arsuz-Samandağ kıyısındaki ‘Orman Alanları Koruma Bölgesi’, yaban hayatı koruma bölgeleri yok edilmiştir. Kısacası plan kararları masa başında ‘Rant Amacı’ ile alınmış imar plan kararlarıdır. Ayrıca plan yapımında açıkça ifade edilen ‘Kamu Yararı ve Koruma ve Kullanma Dengesi’ gözetilmeden alınan bu karar İmar mevzuatına açıkça aykırıdır.  Bu plan kararlarına dayanarak ilave olarak yapılacak olan yada mevcut Nazım İmar Planlarının HBB Meclisinde değiştirilerek onaylanacak olan kentlerimizin 1/5.000 ölçekli nazım imar planları ve 1/10.000 ölçekli uygulama imar planlarının bu plan kararlarına uygun haline getirilmesi halinde kentlerimizin yaşam alanlarının, kıyılarımızın, orman alanlarımızın ve çevrenin korunmasının imkansız hale geleceği görülecektir” diye konuştu.

 

Kimyon, başta kamu yararına çalışan meslek odaları başta olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların kamu yararının korunması maksadıyla açılan davaya katılmalarını, taraf olmalarını ve demokratik mücadeleye katkı vermelerini beklediklerini söyledi.