senola @ gezgumrukleme.com.tr

Bilindiği üzere artık kimse eskisi gibi mağazalara giderek alışverişlerini gerçekleştirmiyor.Hatta market alışverişleri bile artık internet üzerinden sipariş verilerek yapılıyor.Son yıllarda internet üzerinden alışverişler o kadar çok yaygınlaştı ki yurt içinde yapılan alışverişlerle birlikte sıklıkla yurtdışından da alışverişler yapılmaya başlandı.Yurtdışı sitelerden alışveriş tercih sebebi de ürünlerin Türkiye’deki muadillerine göre fiyatının çok daha uygun olması.İşte insanların yanlışa düşmesi ve ardından mağduriyet yaşamaları da tam burada başlıyor.Bende bu aşamada mağduriyetler yaşanmaması, zarar görmeyecek şekilde alışverişler yapılması adına işin mevzuat kısmına değineceğim.

 

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile yapılan işlemlerde, 2009/15481 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın  45. Maddesinde belirtildiği üzere; Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 30 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.’’ hükmü amirdir.Yani sipariş vereceğiniz ürünün 30 Avro’yu geçmemesine ve aynı kişi tarafından süreklilik arz edecek şekilde yapılmamasına dikkat etmeliyiz.Diğer yandan diyelim ki 30 Avro’yu aşan bir ürün sipariş ettik.Bu durumda gümrük muafiyeti ortadan kalkacak ve gümrük mevzuatı hükümleri devreye girecektir.

 

Şöyle ki, yine aynı kararın 62. ve 63. maddelerinde belirtildiği üzere değeri 1500 Avro’yu geçmemek kaydıyla, 30 Avro’yu aşan kısım için  ürün Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş verildiyse %18, Diğer Ülkelerden sipariş verildiyse %20 tek ve maktu bir vergi vergi tahsil edilecektir..Öte yandan ürünün ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, hususlarına dikkat edilmesi gerekir.

 

Örnekle açıklamak istersek; Diyelim ki herhangi bir yabancı alışveriş sitesi üzerinden önceki paragrafta belirtilen standartlara uygun Çin menşeli bir ürün sipariş ettik.Ürünün fatura miktarı 500 Avro. Muafiyet sağlanan 30 Avro yu düşüyoruz. Kalan 470 Avro üzerinden (Çin diğer ülkeler kapsamında olduğundan) %20 si hesaplanacaktır. Yani 94 Avro vergi olarak tahsil edilecektir. 

 

Posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ise ithalat beyannamesi açılması istenecek ve ürüne ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. Bu vergilendirme işlemi yapılırken kargo ücreti dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla tütün veya alkollü ürün, kozmetik ürünlerinin getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Getirilse bile sahibine teslim edilmemektedir.

 

Bu bilgiler ışığında yurtdışında verilen siparişlerde yukarıda belirttiğim hususlara dikkat ederseniz, Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmazsınız.