info @ iskenderun.org

Her toplumun kendine has bir ahlak anlayışı, kendine has bir etiği vardır. Ahlak da, etik de kişiden kişiye, ve zamandan zamana değişir. 

İnsan olarak irademizi iyi ve kötü davranışlardan birisini seçmede kullanabiliriz.


 

Bir insanın sorumluluk üstlenebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler sağlıklı düşünen bir akla sahip olmak," iyi-kötünün" bilgisine sahip olmaktır.


 

İyi, genel olarak insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. Kötü ise yapılması istenmeyen, değersiz ve faydasız olan, iyinin karşıtı olarak tanımlanabilir.


 

Ahlak, insanın kendi iradesi ile yaptığı iyi ve kötü eylemlerin sonunda duyacağı iç huzurdur.
Bir diğer huzur ise Oruçtur.

 

Orucun Arap dilindeki karşılığına “savm”denir. Bu kelime "bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi" anlamındadır.


 

Oruç, bir irade eğitimidir.


 

Oruçtan maksat, sabır, şükür, nefis terbiyesidir.


 

Ramazan ayı rahmet ayıdır.

Ramazan ayı, manevi hayatımızda seçkin yeri olan bir aydır.


 

İnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Nefsin kötü arzularını kontrol etmek kişiyi ruhen yükseltir, ahlaken olgunlaştırır.
Hayatımız yaptıklarımızın yapacaklarımıza oranıdır.

 

İnsan'ın özü 'iç güzelliği'dir, ruhsal kişiliğidir.


 

Eğer hakkıyIa AIIah’ı tanımış oIsaydınız, mutIaka su üzerinde yürürdünüz ve dağIar size geçit verirdi.

Hz.Muhammed (SAV)

 

Sevgiyle Kalın...

Hayırlı Ramazanlar