nyildiz @ iskenderun.org

Yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 74. ölüm yıldönümünde bütün engellemelere rağmen saygı ve gurur ile anıyoruz.

       Bugün anıtlarından dahi korkulan ve adının alanlarda zikredilmesine dahi tahammülü olmayanlar şunu iyi bilmeliler ki O, sarı saçlı mavi gözlü dünyanın en büyük önderi. Atatürk dünyayı dize getirmiş, Türkiye sınırları içerisindeki bir karış toprağımızı dahi düşmanlara teslim etmemiş ve O Türkiye’de ezan seslerinin kesilmesine de izin vermemiştir. Şimdi bu insanlar Atatürk’ü inkâr etme noktasına gelmişlerdir. Ne yazık ki birtakım insanın menfaatleri uğruna hiç gözlerini kırpmadan ülke topraklarını satma ve yok etmeye cüret ediliyor. Atatürk’ü yok sayıyorlar.

       Atatürk’ü yok saymak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yok saymaktır.

       Atatürk, 74 yıl önce bu vatan için canını feda etmiş olsa da ardında bu ülkenin refah ve huzur dolu yaşamı için birçok devrim bırakmıştır.

       Atatürk kelimesinden dahi korkanlar; bakın sarı saçlı mavi gözlü, vatanı için neler yapmış, bir de ben sizlere hatırlatayım.

       Türkiye Cumhuriyeti, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ ve ‘Yurtta barış cihanda barış.’ temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

       Atatürk, Türkiye’yi ‘çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak’ amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri şu başlıklarla toplayabiliriz;

        Siyasi devrimler:

      Saltanatın kaldırılması

      Cumhuriyetin ilanı

      Halifeliğin kaldırılması

        Toplumsal devrimler:

      Kadınlara erkeklere eşit haklar verilmesi

      Şapka ve kıyafet devrimi

      Tekke zaviye ve türbelerin kaldırılması

      Soyadı kanunu

      Lakap ve unvanın kaldırılması

      Uluslararası saat, takvim uzunluk ölçülerinin kabulü

        Hukuk devrimi:

      Mecellenin kaldırılması

      Türk medeni kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik, hukuk düzenine geçilmesi

        Eğitim ve Kültür alanındaki devrimler:

      Öğretimin birleştirilmesi

      Yeni Türk harfinin kabulü

      Türk Dil Tarih kurumlarının kurulması

      Üniversite öğreniminin düzenlenmesi

      Güzel Sanatlarda yenilikler

        Ekonomi alanındaki devrimler:

      Aşarın kaldırılması

      Çiftçiliğin özendirilmesi

      Örnek Çiftliklerin kurulması

      Sanayi’yi Teşvik Kanunu çıkarılarak 1.ve 2. kalkınma planlarının uygulamaya koyması, yurdun yeni yollarla donatılması

 

      Türkiye vatandaşı olan her birey, bu gün unutturulmaya çalışılan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yılmadan yürümeli bu ülkeye zarar veren laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmek isteyen her bireyin karşında durmalıdır. Bu her bireyin başlıca görevidir.

      Sarı saçlı mavi gözlü büyük lider neredesin?

      Bu ülkede Türk bayrakları gökyüzünde dalgalanıyorsa camilerde ezan okunuyorsa Atatürk’ün sayesinde olduğunu unutmamak gerekir. Atamı saygı ve onurlu, gururlu bir Türk vatandaşı olarak saygı ile anıyorum.

      “Ne Mutlu Türk’üm diyene”