Palmiye Hastanesi Ramazan Bayramı  

 
Ercan Gida

Ziyaretçi Defteri

halil ibrahim

kaldırımdaki ağaçlar neden budanmıyor çok merak ediyorum
bu kaldırımlar ne zaman yapılacak kuaförler caddesinde kaldırımlara araç parkediyorlar inanmazsanız bir geçin bakın arabalar kaldırımda yayala...

Oku  |  Yaz

Özel Okullar Devletin Yükünü Alıyor

İskenderun spor camiasında ‘Kaptan Levent’ olarak gönüllere taht kuran ve İKEM Koleji Kurucusu olan Levent Hakkı Yılmaz, Türkiye’de, özel okulların devletin sırtından büyük oranda bir yükü aldığını söyledi. İKEM Kolejiyle İskenderun da eğitim alanında çok şeylerin değiştiğini ve kalitenin her geçen gün arttığını anlatan Levent Hakkı Yılmaz ile eğitim üzerine sohbet ettik.

İKEM Kolejiyle eğitim sektörüne girmek nerden aklınıza geldi?

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1980’lerde özel eğitim kurumlarına verdiği destek bizi harekete geçirdi. Ortağım Tevfik Öz’le birlikte Özel İKEM Koleji’ni kurduk. Eğitim alanında olmak başka bir duyguydu.

İKEM’i kurduktan sonra beklediğiniz ve hedeflediğiniz öğrenci sayısına ulaştınız mı?

 Kurulduktan sonra On yıl kadar 280 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmet verdik. Bugün ise 600 öğrenci ile kabına sığmayarak, Atatürk ilkeleri ışığında vatanına, milletine faydalı öğrenciler yetiştirmeyi kentimize görev sayıp yolumuza devam ediyoruz. Geldiğimiz nokta tabiki yeterli değil büyümeye devam edeceğiz.

Yapısal bakımdan da yatırımlarınız olacak mı?

 Tabi ki, olacak… Kayıt zamanı yer darlığı nedeni ile istediğimiz kadar öğrenci alamıyoruz. Alanımızı biraz genişletmemiz gerekiyor. Bunun için de Çok yakın zamanda, İKEM Koleji’ne ek bina ve kapalı spor salonuyla fiziki alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz. Okulumuzun arkasındaki 4 dönüm arazi üzerine lise binasını yapıp, arkasından kapalı spor salonunu yapmayı düşünüyoruz. Sosyal etkinliklerin faydalı yapılabilmesi için bu alanların yaratılması çalışmalarını gerçekleştirip ilköğretime yer açarak imkânları arttırmak istiyoruz.

On yıl sabit kalan öğrenci sayınız sizi üzmedi mi?

Tabi ki, üzüyordu. İlginin az olmasının nedenlerini araştırıyorduk. Bu on yılda İskenderun’da özel eğitim kurumlarına ilgi neden yoktu, ya da insanlarımız özel okullarda neler yapıldığını bilmiyorlar diye düşündük. Özel okullar zengin, paralı çocukların okuduğu yerler olarak düşünülüyor, diye değerlendiriyorduk. Oysa okulumuzda eğitimin değerini bilen orta gelirli ailelerin çocukları çoğunlukta. Biz kurulduktan beş yıl sonra Gülen Koleji açıldı, Gülen kolejinde 400 öğrenci varken, bizde 350 civarında öğrenci vardı. Sonra GÜRALP Koleji açıldığında biz yine 350 iken 400 öğrenci orda eğitim görüyordu. Daha sonra Atalar Koleji açılınca orada da bir o kadar derken, özel okullarda okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 2 bin oldu. Demek ki yavaş yavaş insanlarımız alıyor. Yeni okullarla da bir rekabet ve kalite değerlendirmesi yapılabilme şansına ulaşıyordu. Bu durum bizler için sevindirici oldu.

Hiç kapatmayı düşündünüz mü?

Doğruyu söylemek gerekirse özel okulların maliyeti yüksek, yeteri sayıda öğrenciniz yok ise sıkıntı yaşarsınız. Biz de okulumuzu kurduğumuz dönemlerde ‘Ne yaparız, ayakta kalabilir miyiz?’ kaygısı içerisinde düşünüyorduk. Ama on yıl sonrasında yeni açılan özel okullarla birlikte, şu an özel okullarda 2 bin öğrenci okuyor. Özel okullara karşı güvensizlik, itimatsızlık varken, bu okullarda şımarık çocuklar var, benim çocuğum orda ne yapar diye düşünülürken, rekabet ortaya çıkınca insanlar okullar arası gidip gelerek özel okullardaki eğitim seviyesinin düşündükleri gibi alt seviyede olmadığını gördüler.

Okul olarak başarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İKEM Koleji olarak başarılı bir 20 yılı geride bırakmanın sevincini yaşadığımızı söyleyebilirim. Okulda eğitim alan öğrenci sayımız 600’e ulaştı ve kapasitemizin dolduğunu söyleyebilirim. Verilen eğitimin sonuçlarına baktığımızda, okulumuz, SBS’de şuan Hatay’da 643 okul arasında en üst sırada yerini almıştır. Okul ortalaması olarak Türkiye genelinde geçen sene 33.731 ilköğretim okul arasında 49. sıradaydık. İlk yıl ilk 50 içinde yer aldık. İkinci yıl 34.331 okul arasından 195. sırada yer aldık. Bu durum, İKEM olarak, Hatay’da eğitim kalitesini her geçen gün biraz daha yukarı taşıdığımızın göstergesidir.

Geçen süreçte, İKEM’de eğitim alan öğrencilerde, temel felsefenin vatanını, milletini her şeyden önce tüm insanlığı seven, dünyaya faydalı olacak, ilme ve bilime inanmış bireyler yetiştirmeye çalışan başarılı ve kaliteli bir ekibimiz var. Bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için ortağım Tevfik Öz ile birlikte hareket ederek İKEM Koleji’ni Türkiye’de saygın kurumlardan biri yapma amacıyla mücadele veriyoruz.

Yabancı dile neden önem veriyorsunuz?

Gelişen dünyada tek bir yabancı dilin dahi yetersiz kaldığı herkes tarafından bilinmektedir. Almanca’yı da ikinci bir dil eğitimi olarak iki yıldır veriyoruz. Okulumuzda kurulduğu günden bugüne kadar İngilizce dil eğitimi, yoğun bir program dâhilinde verilmektedir. İngiliz Kültürün yaptığı Cambirdge sınavlarında okulumuzun Hatay’da pilot okul olarak seçilmesi ve sınavların okulumuzda yapılması, yabancı dil eğitimine önem verdiğimizin göstergesidir…”

Özel okulların sorunları ile ilgili neler söylersiniz?

Devletin üzerindeki mali yükü hafifleten Özel okullar Avrupa’da büyük destek görmektedir. Özel Öğretim Kurumları hala krizden çıkış yolu aramaktadır. Enflasyon oranında fiyat arttırarak mevcut öğrenci sayısını korumaya çalışıp dertlerine çare olur umuduyla Milli Eğitim, Çalışma, İçişleri ve Maliye Bakanlarıyla görüşmeler yapılmaktadırlar. Özel Eğitim Kurumlarının İstek ve Beklentileri bellidir: Kalkınmada öncelikli yörelerdeki kurumlar, açılışından itibaren beş yıl süreyle vergi ödememekte, süreye bağlı olmaksızın SSK işveren hissesinin yüzde 80’i ve gelir vergisinin yüzde 80’lik kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki gelir vergisi desteği ülke genelinde tüm özel öğretim kurumlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı. SSK matrahlarının kurumca ödenen kısmı resmi öğretmenlerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanmalı. Özel öğretim kurumlarında alınan KDV oranları yüzde 1’e düşürülmelidir. Özel öğretim kurumları kanunu’na “Bakanlık, kurumlardan 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alabilir.”hükmü eklenmeli.

Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin velileri tarafından eğitim öğretim ücretini karşılamak üzere alınan kredi faizinin yüzde 50’sini geçmemek üzere belirlenen kısmı devletçe karşılanabilir.”hükmü eklenmeli. Devlet üniversitelerinin veya bazı vakıf üniversitelerinin açtıkları özel okullar ile kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin açtığı özel okullar, diğer özel okullara karşı haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bazı vakıf üniversitelerine tanınan gelir vergisi muafiyeti tüm özel öğretim kurumlarını kapsayacak hale getirilmeli. Özel öğretim kurumlarında yenileşme, ar-ge çalışmaları ile teşvikler sağlanmalıdır. Üniversitelerin bünyelerindeki teknokentlere verilen destekler ar-ge çalışmaları yapan özel öğretim kurumlarına da verilmeli. Sadece özel okullarda uygulanan “sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez” hükmü tüm sektörü kapsayacak hale getirilmeli ancak zorunluluk olmamalı. Belediyeler, il özel idareleri, ptt ve diğer kamu kuruluşları tarafından, resmi eğitim kurumları ile bu kurumlarda çalışanlara sağlanan hak, istisna, vergi, harç ve tarifelerle ilgili hükümler özel öğretim kurumları ve bu kurumlarda çalışanlar için de uygulanacak hale getirilmeli. Kanuna “Bakanlıkça, özel okullarda öğrenim gören öğrencilere, her ders yılı için öğrenci başına ilan edilen ücretlerin yarısını geçmemek üzere yardım yapılabilir. Bu tutar her yıl vergi usul kanunu’na göre yeniden belirlenir.” Hükmü eklenmeli. Özel öğretim kanunu’na “Her ders yılı için bu desteklerden yararlanacak öğrenci sayısı, öğrencilere yapılacak devlet yardımı tutarı ve kredi faizinin devletçe karşılanacak kısmı ile yararlanabilme koşulları ve şekli, bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek esas alınarak maliye bakanlığı ve bakanlığın müşterek önerisi üzerine bakanlar kurulunca belirlenir.”hükmü eklenmeli. Resmi okullarda çalışan öğretmenlerin özel dershane dışındaki kurumlarda çalışmasının önü açılmalı diye düşünmektedir.

Herkesin gönlünde kaptan Levent olarak taht kurmuş kişi olarak şimdi Yeni İskenderunspor’un da yönetiminde görev alıyorsunuz. Buradaki amacınız nedir?

İskenedrunspor’da turuncu mavili takımın renklerinde ben yıllarca on yıl ekmek yedim yedi yıl kaptanlık yaptım. Düştüğü duruma çok üzülüyordum. Bu nedenle geçtiğimiz yıl yönetim de görev aldım iyi niyetli arkadaşlardan oluşan bu ekip canla başla mücadele edip takımı üçüncü lige çıkartmayı başardık. Bu takıma sadece ben değil herkesin sahip çıkması lazım. Bu kent iki takımı da kaldıracak güçte Demirçelikspor da İskenderunspor’da burada büyük işler yapar. Eskisi gibi sporcular yetiştirerek büyük takımlara gençleri göndeririz. Sırayla birinci lige kadar çıkabilir bunlar hayal değil. Zor da değil. Ben bunu istiyorum bunun için iyi niyetimizle buradayız. Sporun bu kentte daha da gelişmesi hak ettiği noktalara gelmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Ufuk AKTUĞ

Arkadaşına Gönder   Yazdır
  Pegem
Pegem
Ercan Gida