Palmiye Hastanesi Ramazan Bayramı  

 
Ercan Gida

Ziyaretçi Defteri

halil ibrahim

kaldırımdaki ağaçlar neden budanmıyor çok merak ediyorum
bu kaldırımlar ne zaman yapılacak kuaförler caddesinde kaldırımlara araç parkediyorlar inanmazsanız bir geçin bakın arabalar kaldırımda yayala...

Oku  |  Yaz

Kanser ile Mücadelede Erken Teşhis Önemli

İskenderun ve çevresinde yaşayan insanların bugüne kadar onkolojik tedaviye ulaşmaları, ancak en yakın Adana’ya gitmeleri ile mümkündü. Tedaviye ulaşmanın zorluğu yanında hasta, hasta yakınları ve toplum için ciddi psikolojik-sosyal sorunları ve işgücü kayıplarını, ekonomik zorlukları da beraberinde getirmekteydi. Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, bu önemli soruna çözüm olarak, kapsamlı bir onkolojik tanı ve tedavi merkezi yapılanmasına giderek, Radyasyon Onkoloji Ünitesi’ni bölgeye kazandırdı.

 

Radyasyon Onkoloji Ünitesi ‘nin hizmete girmesiyle birlikte Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Egehan, uzman kadrosuyla beraber hizmet vermeye başladı.İskenderun.org haber portalı olarak bu önemli hizmetin bölge insanına katkısı insanlara nasıl bir şifa olacağını konusunu konuştuk.

 

Öncelikle Kanser nedir onu sormak istiyorum?

İnsan vücudunda tüm dokular dinamik bir denge içindedir. Tüm hücreler belirli bir işlevi yerine getirmek ve belirli bir süre sonra ortadan kalkmak için ölüme programlanmışlardır. Yaşamımız süresince hücrelerimiz sürekli yenilenmekte, belirli bir işlevi yerine getirmek üzere farklılaşmakta, yaşam süresini doldurduktan sonra ortadan kalkarken yerlerine yeni hücreler gelmektedir. Bu denge genlerin kontrolü altındadır. Bazı genlerimiz hücrelerin bölünüp çoğalmasını sağlarken, bazıları da aşırı hücre üremesini dizginlemektedirler. Beslenme hataları, hava kirliliği, radyasyon, sigara, çevre kirliliği, gıda katkı maddeleri ve çeşitli toksinler yaptıkları hasarla gen fonksiyonlarını bozarlar (mutasyon) ve hücreler aşırı şekilde ürerler. Hücrelerin aşırı şekilde üremesini dizginleyen genler ise aktiviteleri azaldığı ya da bu aşırılıklarla baş edemediği için kanser oluşur. Kısaca söylemek gerekirse kanserde bir grup hücre genlerin kontrolünden çıkmakta, kontrolsüz olarak çoğalmaktadır. Bunun sonucunda da bireyin yaşamını tehdit etmektedirler. 

 

Kanser neden oluşmaktadır?

Kanserleri nedenlerine göre incelediğimizde tüm kanserlerin üçte ikisi sigara ve yanlış beslenme gibi kişisel davranış ve alışkanlıklarımız ile yaşadığımız çevre faktörlerine bağlıdır. Ancak tüm kanser olgularının yalnızca üçte biri bilinmeyen nedenler ve diğer nadir nedenlere bağlıdır. Diğer bir anlatım ile günümüzde tüm kanserlerin üçte ikisi yaşam biçim ve alışkanlıklarımızın değiştirilmesi, yaşadığımız çevresel faktörlerin değiştirilmesi ile önlenebilir niteliktedir. Unutulmamalıdır ki en kolay ve kesin tedavi kanserin önlenmesidir.

 

Radyasyon Onkolojisi nedir?

Radyasyon Onkolojisi, kanser veya kanser dışı seçilmiş belirli hastalıkları, iyonizan radyasyon kullanarak tedavi eden dâhili bir tıp bilimidir. Kanser tedavisinde yüz yıldan fazla geçmişe sahip olan radyoterapi günümüzde, cerrahi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte veya tek başına uygulanan bir yöntem olarak onkolojik tedavilerin vazgeçilmez ve önemli bir bileşenidir.

 

Radyasyon Onkolojisi yalnızca cihaz ile tedavi uygulayan bir bölüm müdür?

İyonizan radyasyonun hastalara verilmesi, radyoterapi, Radyasyon Onkolojisi biliminin yalnızca bir bölümüdür. Her şeyden önce Radyasyon Onkolojisi dahili bir tıp bilimidir. Tedavi öncesi hastalık yaygınlığının araştırılması ve tanımlanması, hastaların klinik onkolojik değerlendirilmesi, ışınlama süresince yan etkilerin yönetilmesi ve destek tedavisi, tedavi sonrası tümör cevabının değerlendirilmesi ve izlem iyi bir klinik uygulama için gereklidir. Radyasyon Onkolojisinde klinik uygulamalar Tıbbi Fizik ve Radyobiyoloji ile desteklenmektedir.

 

Radyasyon Onkolojisinin teknolojik durumu nedir?

1990’lı yıllardan beri kanser biyolojisindeki hızlı gelişim, yüksek teknoloji ürünü tedavi cihazlarının ve bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinin geliştirilmesi kanser hastalarının tedavilerinde önemli yeniliklere ve ilerlemelere neden olmuştur. Hastalarımızda elde edilen tedavi sonuçlarında ve sağ kalımda her gün artış sağlanmaktadır. Özellikle bazı kanser türlerinde bu yenilikler daha da önem kazanmaktadır.

 

Türkiye’de hangi tür kanser vakaları ile hangi yaş gruplarında nelerle karşılaşıyorsunuz?

Günümüzde her yıl yaklaşık olarak 150.000 olguya kanser tanısı konmaktadır.  Ülkemizde kanser görülme sıklığı, gelişmiş batılı ülkeler ile kıyaslandığında daha az olmakla beraber, her yıl yüzde 6 oranında artmaktadır. Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı verileri değerlendirildiğinde; Erkeklerde 2004-2006 yıllarında tüm kanserler için yıllık görülme sıklığı yüz binde 245’dir. En sık görülen kanserler ise akciğer, prostat, mesane, kolorektal ve mide kanserleri olarak sıralanmaktadır. Kadınlarda ise 2004-2006 yıllarında tüm kanserler için yıllık görülme sıklığı yüz binde 164’dür. En sık görülen kanserler de meme, kolorektal, tiroid, uterus korpusu ve akciğer kanserleri olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde kanser görülme sıklığının 100.000 kişide 200-220 olduğu ve yılda 145-160 bin yeni olguya kanser tanısı konduğu kabul edilmektedir. Nüfus artış hızındaki azalma ile birlikte Türkiye’de de nüfusta yaşlanma izlenmektedir. 45 yaş ve üzeri kişiler 2000 yılında nüfusun %20’sini oluştururken, 2009 yılında nüfusun %25,6’sını, 2023 yılında % 33,8’ini oluşturması beklenmektedir. Kanserin asıl olarak orta-ileri yaş hastalığı olduğu ve yeni kanser tanısı alanların %90’ının 45 yaş ve üzerindeki kişiler olduğu göz önüne alındığında ülkemizde kanser görülme sıklığı giderek artmaya devam edecektir.

 

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Onkolojisi Merkezi olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz?

İleri teknoloji ürünü ve gelişmiş cihazlara sahip, eksiksiz teknolojik alt yapısı ve deneyimli profesyonel kadrosu ile yalnız İskenderun'a değil bölgenin ihtiyacına tam olarak cevap verecek bir onkoloji merkeziyiz. Kliniğimizde var olan her iki Lineer Hızlandırıcı tedavi cihazımız çoklu enerjiye sahip ve çoklu yapraklı (multileaf) kolimatörlüdür. Bu özelliği ile düzensiz geometrideki tümörlerde, kişiye özel bloklama yapılarak sağlam dokular en üst düzeyde korunmaktadır. Yine aynı şekilde sağlam dokuların en iyi şekilde korunabilmesi ve tümöre en yüksek dozun verilmesi için yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) standart olarak gereken her olguya uygulanmaktadır. Tüm hastalarımızda tedavi planlamasında CT-Simülatör ve Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi kullanılmaktadır. Bu tedavi tekniği ile tümör kontrol olasılığı artarken, sağlam dokularda hasar oluşturma ve yan etki olasılığı oldukça azalmaktadır. Merkezimizin bir özelliği de aynı gelişmiş özelliklere sahip iki Lineer Hızlandırıcı cihaz olmasıdır. Bu özelliğimiz sayesinde hiçbir hastamızın tedavisine cihaz arızası nedeni ile ara verilme olasılığı yoktur.

 

Kanserle mücadele için neler yapılmalıdır?

Günümüzde kanser ile mücadeleden söz edilecek ise başarı hastalığı önleme çalışmaları ve tedbirlerine bağlı olacaktır. Tabi ki hastalığa yakalanan olgular için en iyi yaşam olasılığı sağlayacak tedavi yöntemlerinde gelişmeler için çalışılacak, erken tanı ve tarama yöntemleri de uygulanacaktır. Ancak en kolay ve etkili tedavi koruyucu hekimliktir.    

 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Günümüzde başarılı bir kanser tanı ve tedavi sürecinin ancak ilgili tüm tıp branşlarının işbirliği ile yürütülebileceği gerçeği, kanser tedavisinin “multidisipliner” olduğu ifadesi ile vurgulanmakta ve disiplinler arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu çıkış noktasından hareket eden Hastanemiz Onkolojik Cerrahi, Patoloji, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi branşlarına sahip,  deneyimli ve uzman kadrosu ile örnek bir onkoloji merkezi yapısına kavuşmuştur. İleri teknoloji ürünü ve gelişmiş cihazlara sahip, eksiksiz teknolojik alt yapısı ve deneyimli profesyonel kadrosu ile kapsamlı bir onkoloji merkezi olan Hastanemiz, bu yapı ile yalnız bölge insanına değil, sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelerin vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunmaktadır.

 

Bende sağlık alanında önemli olan bir konuya açıklık getirmek istediğiniz, bu söyleşi için sizlere teşekkür ediyorum.

 

Ufuk AKTUĞ

Arkadaşına Gönder   Yazdır
  Pegem
Pegem
Ercan Gida