Palmiye Hastanesi Ramazan Bayramı  

 
Ercan Gida

Ziyaretçi Defteri

halil ibrahim

kaldırımdaki ağaçlar neden budanmıyor çok merak ediyorum
bu kaldırımlar ne zaman yapılacak kuaförler caddesinde kaldırımlara araç parkediyorlar inanmazsanız bir geçin bakın arabalar kaldırımda yayala...

Oku  |  Yaz

Elektromanyetik Dalgalara Dikkat!

Dünya gündeminde ve Türkiye’nin gündemini zaman zaman meşgul eden Elektromanyetik Dalgaların Zararları üzerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTU-KKK) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumali Sabah ile görüştük. Lisans ve doktorasını elektronik manyetik dalgalar üzerine yapan bilim insanı Doç. Dr Cumali Sabah, merak edilenleri anlattı. Elektro manyetik dalga yayan cihazların kullanılmadığı zaman kapatılması, kullanılması durumunda da mümkün olduğu kadar uzakta tutulması konularında önemli uyarılarda bulundu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumali Sabah öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?
İskenderun’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini İskenderun'da tamamladım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Elektromanyetik (EM) Ana Bilim Dalında yaptım. 2008 yılında, doktora çalışmaları sırasında Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği tarafından Genç Bilim Adamı Ödülü’nü kazandım. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli kongrelerde sunulan bildiriler dâhil olmak üzere dünyanın en saygın dergilerinde yüzden fazla bilimsel makalem mevcut. Ayrıca, sosyal ve toplumsal konularda yazılar da yazmakta ve köşe yazarlığı da yapmaktayım.

Elektromanyetik Alan üzerine çalışıyorsunuz, konu hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Çalışmalarım, Elektromanyetik Ana Bilim Dalında çeşitli alanlardan oluşuyor. Daha çok Elektromanyetik Metamalzemeler üzerine çalışıyorum. Metamalzeme, malzeme ötesi anlamına geliyor. Sinyal Emiciler, Sensörler, Güneş Pilleri, ve Görünmezlik üzerine çalışmalar yapıyorum. Hepsi de Elektromanyetik Dalga tabanlı çalışmalar.

Elektromanyetik Dalgaların bilinmesi gereken yönleri ve tehlikeleri var mı?
Canlılara etkilerine göre iyonlaştırıcı olanlar ve iyonlaştırıcı olmayanlar diye ikiye ayırmak mümkün. Farklı şekillerde (örneğin enerjilerine göre) sınıflandırmak da mümkündür. Fakat direk insan sağlığını etkileyen ve uluslararası kabul görmüş olan şekliyle sınıflandırmak konumuz ile direk bağlantılı olduğu için daha doğru olur. Daha açık bir dille anlatmak gerekirse, atomları bir arada tutan bağları koparabilen enerjiye sahip olan Elektromanyetik dalgaların iyonlaştıcı olanlar denilebilir. Bu dalgalara maruz kalmak, canlıya ait hücrelerin ve DNA zincirinin bozulmasına sebep olduğu için çok tehlikelidir. İyonlaştırıcı olmayanlar ise bu atomik bağları kırmak için gerekli enerjiye sahip olmayan Elektromanyetik dalgalardır. İyonlaştırıcı olmayan dalgaların ısıl ve ısıl olmayan şeklinde iki tür etkisi vardır. Isıl etki, vücut tarafından emilen Elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut ısısının artması şeklinde ortaya çıkar. Isıl olmayan etki ise farklı görüşler bulunmakla beraber canlılara olan zararlı etkileri bir takım sebeplerden dolayı kanıtlanmış değildir. Fakat, bu zararsız oldukları anlamına gelmez.

İnsanlar Elektromanyetik dalgalara karşı ne gibi tedbirler almalılar?
Şu anda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle, teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak yaşamımızda yer alıyor. Günlük işlerimizi kolaylaştırdığını düşündüğümüz birçok ürün aslında bir yandan insan sağlığı için olumsuz etkiler yaratabiliyor. Şu anda hayatımız Elektromanyetik dalga ile çalışan birçok cihaz ile bütünleşmiş durumda. Bütün bunlardan kurtulup eskiye dönelim derim. Fakat, bunun mümkün olmadığı günümüz şartlarında, etkiyi en aza indirecek çözümleri düşünmemiz gerek. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından resmen tanınan bağımsız bir araştırma kuruluşu olan ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi), iyonlaştırıcı olmayan radyasyon sınır değerleri ve Elektromanyetik dalgaları ile çalışan cihazlar için bir takım standartlar tanımlıyor. Bunların bölgemizde uygulanıp uygulanmadığının takibi ile başlanabilir. Yine, bulunduğumuz bölge için Elektromanyetik kirlilik haritaları çıkarılabilir. İlgili kuruluşlar ile birlikte Elektromanyetik kirlilik haritalarının sağlayacağı verilere göre bir takım Elektromanyetik kalkanlama yapılabilir. Bu da başta baz istasyonları ve yüksek frekanslar ile çalışan cihazların etkilerini azaltabilir. Bunula ilgili asistanlarımla birlikte bir takım belediyelerle işbirliği yapmıştık. Talep gelirse yeniden yapabiliriz. Ayrıca, Elektromanyetik dalgaları ile çalışan cihazları kullanmadığımız zamanlarda kapatabilir ve bulunduğumuz yerden uzaklaştırabilirsek biraz da olsa etkilerini azaltabiliriz.

Cumali Bey, Elektromanyetik dalga yayan cihazların etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün mü?
Üzülerek ifade etmeliyim ki, maalesef mümkün değil. Çünkü Elektromanyetik dalgalar her yerde. Kaçışınız mümkün değil. Fakat bunların etkilerini azaltacak teknolojiyi geliştirmek bir nebze rahat nefes aldırabilir. Örneğin, X-Işınları insan sağlığı için zararlı etkiler içeriyor. Bunu yerine, TeraHertz (THz) dalgaları kullanılabilir. X-ışınları iyonlaştırıcı olan bölgede yer alıyor. Fakat THz dalgarı ve iyonlaştırıcı olmayan bölgede yer almaktadır ve etkisinin X-Işınlarına göre çok az olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Bizde, THz dalgaları ile çalışan cihazlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda, THz dalgaları ile çalışan cihazlar ile yeniden gündeme gelebiliriz.

Elektromanyetik tehlikenin önüne geçmek için anladığımız kadarı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTU-KKK) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumali Sabah, bilimsel olarak titiz bir çalışma yürüttükleridir. Bilim insanına insanlık adına çalışmalarında başarılar dilerken, eklemek istediği bir şeyler olup olmadığını sormak istiyorum.

Teşekkür ederim, böyle bir söyleşi ile Elektromanyetik konusunda bilinmeyenleri aktarma fırsatı buldum. Hiçbir şey insan sağlığından önemli olamaz. Her konuda olduğu gibi, insanlık bilinçlenmeli ve bilinçlendirilmeli. Bu vesile ile üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız.

Ufuk AKTUĞ

Arkadaşına Gönder   Yazdır
  Pegem
Pegem
Ercan Gida