İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Doğan, 2010 yılında körfezde gemi hareketliliğinde %30, yükte de % 50’ye yakın artış yaşandığına dikkat çekti. Doğan, Lojistik kelimesinin iyi algılanması, iyi bir altyapı ile hedeflerin de iyi belirlenmesi gerektiğini belirterek İskenderun Körfezi’nin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı. İskenderun Org’un sorularını yanıtlayan Kadir Doğan yassı mamulün bölgede yan sanayiyi de hareketlendireceğine de vurgu yaptı.

Körfezdeki gemi trafiği geçtiğimiz yıl beklenildiği gibi miydi?   

2010 yılında 2009 yılına göre İskenderun körfezine giren gemi sayısının 3600 dolaylarında oldu, aylık ortalamaya bakıldığında da 300 gemi düştü, 2009 a göre Kargo giriş bakımından tonaj bakımından da groston olarak da % 50 artış yaşandı. Bu yıl daha da hareketli olması bekleniyor.

İsdemir, Ekinciler gibi tesisler Körfezde gemi trafiğini nasıl etkiliyor?  

İskenderun’a ciddi anlamda hammadde girdisi olmaktadır. Bunların başında da hurda gelmektedir. Geçmişte hurda girişinde Nemrut körfezi birinci sıradayken bugün bu unvanı İskenderun aldı. İskenderun’da sadece MMK Atakaş, İSDEMİR, Ekinciler ve Yazıcılar olmak üzere dört fabrika için iskeleye yılda 6 milyon ton, hurda gelmekte. 2011 yılında daha da artacak. İSDEMİR 3,5 milyon ton yaptığı sac satışını 4,5 milyon tona çıkarttı. Buna karşılık hurda alınacak.  Bu kadar hurdaya karşı ürettiğiniz malın da satılacağını göz önünde tutarsanız dört limanda gelen hurda ve ihracat 15 milyon tona ulaşacaktır.

Körfezin Geleceğini Nasıl Görüyorsunuz?

Türkiye’nin stratejik planlarının açıklandığında bunlardan bir tanesinin de Samsun İskenderun arası yeni bir demiryolu yapılması kararlılığı var. Ayrıca bu plan içerisinde Mersin’e de büyük gemilerin yanaşıp konteynerlerin nakledeceği proje bulunuyor. Ayrıca Samsun- Ceyhan hattında kriydiyol (ham petrol) 50 milyon ton gelmesi demek, Irak-Ceyhan boru hattı ikisi 90 milyon ton yarı yarıya kullanıyoruz, 40–50 milyon ton. Bakü-Ceyhan dan 50 milyon ton yani körfeze 200 milyon ton yılda ham petrol gelişi olacak. Bu gemi sayısını artıracaktır. Körfezde iki tane rafineri izni alındı, bu sene inşaat başlayacaklar. 8 termik santralinden söz ediliyor olması bunların yan yana geleceğini düşünürsek bölgemiz korkunç bir ticari potansiyele sahip olacak. Bundan en büyük payı İskenderun alacaktır. 5 yıl içerisinde 2015 yılında İskenderun hinterlandı nüfusu 1 milyon olacak deniliyor. Organizasyonların yapıldığı yer, gemi acenteleri, brokerler İskenderun’da olacak.

Konuşmanızda ‘gemi inşa sektörü krizde’ dediniz, neden?

İskenderun Körfezi’nde yapılması planlanan 6 tersane projesi var. Dünya da yaşanan ekonomik kriz sektörü bayağı olumsuz etkiledi. Kriz nedeni ile izinlerini iptal ettirdiler. Bunlar böyle kalmayacak Denizcilik Müsteşarlığında duruyor. Gemi inşaatı sektörü krizin içinde yoğun yaşıyor krizden çıkarsa yumurtalık serbest bölgesinde yeniden sahiplenip yatırım başlayacak. Ayrıca, bu yıl izni alınmış rafinerilerin inşaatlarını başlaması, termik santrallerinin çalışması 2011 i daha da hareketlendirecektir

Gelişmelerle birlikte sıkıntılar da yaşanıyor mu?

Bölgedeki yatırımlar ve gelişmeler beraberinde tabiî ki bazı sıkıntıları da tabiî ki getiriyor. Bunların aşılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Gelişmelere göre yönetmelikler ve prosedürler ona göre yenilenmeli. Mesela İskenderun körfezinin geleceği ile ilgili geleceğinden dolayı İskenderun limanı ile ilgili yönetmelik çıkartılacak. İki yıldır çalışılıyor. Ama bu yönetmelik hala çıkartılmadı. Aynı şekilde Gümrük mevzuatında yeniliklerin, değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar var sonuçlanmasını bekliyoruz. Özellikle gemi sayısında artış olduğu için işlemleri çabuklaştırmak bürokrasi işlerini azaltmak için çalışmalar var yapılıyor. Ama eksiklikler var

İskenderun’a Lojistik köy projesine nasıl bakıyorsunuz?

Lojistik anlamında hakikaten merkez diyebilinecek en uygun yerlerden biri İskenderun. Yalnız İstanbul ve Ankara’da Kurulu olan üsler ile aynı şey değil. Kavram kargaşasına son vermek lazım, İskenderun’a özgü bir lojistik hizmeti veren bir üs yapmalıyız. Komitenin tespit ettiği üç yer var, netlik kazanmış değil. Bizce olmazsa olmaz diye düşündüğümüz limanın arka kısmındaki yer. Bu konuda Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile de görüşüldü. Temelinde bölgemizde perakende tüketime yönelik tedarik zinciri oluşturulmalı. Bu projeyi oluştururken bir iki yıl içinde kurulacak proje değil. Mersin’in bugün düşündüğü projesi on yıl önce başlamış. Biz daha işin sıfır noktasındayız. Bizim hedefimiz beş yıl.

Bölgede yassı mamul üretim artışı beraberinde neleri getirir?

İSDEMİR ile başlayan yassı mamul yatırımı bölgemizde hızla artmakta. İsdemir 4,5 milyon ton,  MMK Atakaş 2,5 milyon ton, Tosyalı 1. 2 milyon ton üretimle yassı üretiminin 10 Milyon tonlara yaklaşacak olmasının bölgede beyaz eşya otomotiv ve yan sanayiyi tetikleyeceğini düşünüyorum Bu sektörlerin gelmesinin kaçınılmaz hale gelmesiyle de İskenderun’da lojistik Üssün önem kazanacaktır. İskenderun’un konteyner merkez yapabilmesi halinde ise, bölge hinterlandını da Kayseri, K.Maraş Malatya Gaziantep ve çevredeki tekstil fabrikalarının yurt dışından getirmiş oldukları hammaddeler ile sattıkları ürünlerin elleçlendikleri merkez olacaktır.

Yatırımcıya yer kazandırmak için Sarıseki beldesinin taşınması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İskenderun Organize sanayi bölgesinde yatırımcıya yer bulunamıyor. Yer kazandırmak üzere Akçay’ı geçtikten sonra askeriyenin yeri var. TOKİ ile görüşüldü 60 bin konut yaparım dediler. Eğer askeriyeden o bölgeyi alır, Sarıseki’deki insanlarımızı oraya taşıyabilirsek Organize sanayi bölgemizin alanını genişletebiliriz

Bölge gelişirken çevreyi de etkiliyor bu konuda neler söylemek istersiniz?

İskenderun körfez ve çevresinde yapılan yatırımlar oda üyelerimizden oluşuyor. Bizler burada sadece işin ticari boyutuna bakmadık. Biz hep işin ticari boyutu ile ilgileniyormuşuz gibi görünüyor. Termik santrali kuracak olan da, boru hattını yapan da, limanı kuran da üyelerimiz. Çevresel boyutunu da arka plana atmıyoruz. Bu hizmetler yürütülürken devletin ilgili kurumları çevreyi etkilemeyen veya doğal yaşamı en az etkileyecek, etkilememsi için çalışmaları da yürütüyor. Bu kadar tersane, termik santral gibi körfeze yapılacak bu yatırımların karşısında körfez on sene sonra ne olacak. Deniz ürünleri veya balıklar ne olacak tedirginlik var, korku var. Devletin yapması gereken tüm bu tesis ve işletmelerin denize zarar vermeden bu işleri yapabilir duruma gelmeleridir. Termik santraller Avrupa’nın her tarafında var. Yönetmelikler ve kanunlarla engelleyerek sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum.